Transjugulaire plaatsing van een intrahepatische portosystemische shunt als nieuwe behandeling voor complicaties van portale hypertensie

Onderzoek
R.A. Buiskool
H. Pieterman
H.R. van Buuren
J.S. Laméris
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:659-64
Abstract

Samenvatting

Doel

Beschrijven van de ervaringen bij de eerste 31 patiënten bij wie transjugulair een intrahepatische portosystemische shunt (TIPS) werd aangelegd.

Opzet

Retrospectief onderzoek.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Rotterdam.

Methode

Gegevens van alle patiënten die van februari 1992 tot september 1994 een TIPS-ingreep ondergingen, werden geanalyseerd. TIPS werd voornamelijk toegepast bij recidiverende varicesbloedingen en refractaire ascites. De ingreep werd onder algehele anesthesie verricht. Aanvankelijk werd na TIPS gedurende 1 week heparine gegeven.

Resultaten

TIPS-plaatsing lukte bij 29 van de 31 patiënten. De gemiddelde portosystemische drukgradiënt na TIPS bedroeg 9,6 mmHg. Het cumulatieve percentage recidief-varicesbloedingen bedroeg 44 na 1,5 jaar. Bij 73 van de patiënten was er vermindering van ascites. Bij recatheterisatie werd bij 16 van de 21 patiënten shuntdisfunctie vastgesteld. De sterfte binnen 30 dagen bedroeg 13. Het actuariële percentage overleden patiënten was na 1,5 jaar 43. De sterfte hing af van de ernst van de leverinsufficiëntie.

Conclusie

TIPS is een nieuwe, relatief veilige en snelle therapie voor patiënten met complicaties met betrekking tot portale hypertensie bij levercirrose. Er kwamen veel recidief-varicesbloedingen voor. Intensieve controle is belangrijk om shunt-disfunctie op te sporen. Lange-termijnoverleving en morbiditeit hangen vooral af van de pre-existente ernst van de leverziekte.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Afd. Radiodiagnostiek: R.A.Buiskool, assistent-geneeskundige; H.Pieterman en prof.dr.J.S.Laméris, radiodiagnosten.

Afd. Interne Geneeskunde: H.R.van Buuren, internist.

Contact R.A.Buiskool

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties