Leverbeschadiging in verband met de geneesmiddelencombinatie amoxicilline-clavulaanzuur (Augmentin)

F. de Haan
B.H.Ch. Stricker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1298-301
Abstract

Samenvatting

Doel

Het beschrijven van de ziektegeschiedenissen van patiënten met leverbeschadiging die werd toegeschreven aan het gebruik van de antibacteriële geneesmiddelencombinatie amoxicilline-clavulaanzuur.

Opzet

Descriptief.

Plaats

Rotterdams Universitair Huisartseninstituut.

Methode

Inventarisatie en beschrijving van de meldingen (n = 40) van leverbeschadiging, toegeschreven aan het gebruik van de antibacteriële combinatie amoxicilline-clavulaanzuur (causaal verband beoordeeld als ‘mogelijk’, ‘waarschijnlijk’ of ‘zeker’), die sedert de registratie van dit geneesmiddel (1982) tot en met augustus 1996 werden ontvangen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Resultaten

De meldingen betroffen 28 mannen en 12 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 61 jaar, die amoxicilline-clavulaanzuur voornamelijk kregen voorgeschreven wegens een luchtweginfectie. De latentietijd tussen eerste inname en optreden van de reactie bedroeg gemiddeld 3 weken. De gemiddelde duur van de leverbeschadiging bedroeg ruim 6 weken en de patiënten herstelden volledig. Er waren 5 patiënten die meer dan 1 keer leverbeschadiging hadden gekregen na gebruik van de combinatie. De voornaamste klachten waren geelzucht, misselijkheid, jeuk en buikpijn. Laboratoriumonderzoek en pathologisch onderzoek toonden meestal een cholestatisch of gemengd hepatocellulair-cholestatisch patroon van leverbeschadiging.

Conclusie

Leverbeschadiging is weliswaar niet frequent tijdens gebruik van amoxicilline-clavulaanzuur, maar treedt bij gebruik van uitsluitend amoxicilline waarschijnlijk niet als bijwerking op. Het risico op leverbeschadiging door amoxicilline-clavulaanzuur is het hoogst bij ouderen die meerdere keren met de combinatie behandeld worden. Artsen dienen derhalve de behandeling met de combinatie te beperken tot infecties met amoxicilline-resistente bacteriën.

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Rotterdams Universitair Huisartseninstituut, Rotterdam.

F.de Haan, assistent-geneeskundige.

Inspectie voor de Gezondheidszorg, sectie Geneesmiddelenbewaking, Postbus 5850, 2280 HW Rijswijk.

Contact Dr.B.H.Ch.Stricker, inspecteur voor de geneesmiddelenbewaking

Ook interessant

Reacties