Levensverzekeringsgeneeskunde: overlijdensrisicoverzekering

Klinische praktijk
E. Bosch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2306-10

Levensverzekeringen zijn te onderscheiden in verzekeringen die een uitkering garanderen bij overlijden (overlijdensrisicoverzekering), verzekeringen die gedurende het leven recht geven op een uitkering (lijfrenteverzekering) en combinaties daarvan.

Bij de invoering en de ontwikkeling van levensverzekeringen in het begin van de 19e eeuw bleek dat de levensduur van verzekerden met een overlijdensrisicoverzekering korter was dan de levensduur van degenen, die een lijfrenteverzekering hadden afgesloten. Ook bleek toen dat de sterfte in de eerste jaren na het sluiten van de overlijdensrisicoverzekering groter was dan op grond van de statistiek werd verwacht. Dit was een voorspelbaar verschijnsel: mensen met een korte levensverwachting zijn eerder geneigd een overlijdensricoverzekering te sluiten dan gezonde kandidaten. Door deze zelfselectie ontstaat een verzekerd bestand met een gemiddelde levensverwachting die niet meer in overstemming is met de ontvangen premies. De verzekeraar kan in deze situatie ten slotte niet meer aan zijn verplichtingen voldoen en gaat bankroet, hetgeen niet alleen…

Auteursinformatie

Dr.E.Bosch, internist en medisch adviseur, Keizersgracht 550, 1017 EL Amsterdam.

Ook interessant

Reacties