Leerboek psychiatrie. Kinderen en adolescenten

Media
T. Doreleijers
F. Boer
J. Huisman
R. Vermeiren
E. de Haan
R. Vecht-van den Bergh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1855
Download PDF

artikel

Leerboek psychiatrie. Kinderen en adolescenten. Onder redactie van T.Doreleijers, F.Boer, J.Huisman, R.Vermeiren en E.de Haan. 435 bl., fig., tabellen. De Tijdstroom, Utrecht 2006. ISBN 90-5898-090-1. Adviesprijs: geb. € 45,– (incl. dvd).

Een kinderpsychiatrisch leerboek in de Nederlandse taal bestond nog niet. Dit boek is een aanwinst en het is behalve een leerboek ook een leesboek, zo prettig leest het.

Het eerste gedeelte is gewijd aan kinderen en hun leefomgeving. Zo kan de lezer er vinden op welke leeftijd kinderen zichzelf kunnen aankleden en hoeveel uren zij slapen, maar ook hoe de jeugdzorg en het onderwijs in Nederland en België georganiseerd zijn. Het tweede gedeelte bevat algemene hoofdstukken over psychopathologische aandoeningen en over specifieke psychiatrische stoornissen. In het hoofdstuk Diagnostiek vindt men controlelijstjes, verwijzingen naar gestandaardiseerde interviews en een protocol voor een eerste screening. Deel drie bestaat uit hoofdstukken over de afzonderlijke psychiatrische stoornissen.

Elk hoofdstuk heeft één of meer vignetten die ‘meelopen’ met het hoofdstuk en waarover de lezer aan het eind vragen kan beantwoorden (de antwoorden staan op de volgende bladzijde). De hoofdstukken zijn beknopt, naar mijn smaak soms iets te kort, bijvoorbeeld over aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD), een stoornis die toch een hoofdrol vervult in de kinderpsychiatrie. Nog een klein punt van kritiek is het ontbreken van een apart hoofdstuk over mishandelde en misbruikte kinderen. De goede bijdrage van Eric Schoentjes zit verscholen in een hoofdstuk waar het volgens mij niet thuishoort. Een extra attractie is de dvd met daarop interviews met kinderen van verschillende leeftijden, toegelicht door de interviewers Boer en Doreleijers. De interviews zijn mooi opgenomen en uitgevoerd met aandacht voor hoe je iemand ophaalt uit de wachtkamer en hoe je uitlegt wat een kind in het gesprek te wachten staat.

Dit prettig leesbaar leerboek met dvd wil ik van harte aanbevelen.

Gerelateerde artikelen

Reacties