Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 4

Media
J.D. Bosch
H.A. Bosma
R.J. van der Gaag
A.J.J.M. Ruijssenaars
A. Vyt
R. Vecht-van den Bergh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2126
Download PDF

Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 4 (2000-2001) (Bijblijven - Kinderen en adolescenten.). Onder redactie van J.D.Bosch, H.A.Bosma, R.J.van der Gaag, A.J.J.M.Ruijssenaars en A.Vyt. 338 bl., fig.,tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2000. ISBN 90-313-3198-8. Prijs: geb. ƒ 119,50.

Dit jaarboek bevat een twaalftal hoofdstukken die elk doorwrocht en up-to-date zijn. Als gemeenschappelijk onderwerp hebben ze het kind. De redactie stelt dat de onderwerpen vakoverschrijdend behandeld worden. Toch zijn naar mijn mening slechts vier hoofdstukken interessant voor de lezers van dit tijdschrift. De opvoeding en de ontwikkeling van in-vitrofertilisatie(IVF)-kinderen is zeker een onderwerp waar ouders met hun arts over willen praten. Dat geldt ook voor ‘aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD), traumatische verwerking bij jonge kinderen en de consequenties van meerlingschap voor de ouder-kindrelatie. Elk van deze hoofdstukken past als dun boekje in de medische bibliotheek. Onderwerpen zoals tweetaligheid, temperament of beeldcommunicatie zijn niet zozeer bestemd voor de lezers van dit tijdschrift. Het jaarboek als geheel zou ik niet aanraden.

Gerelateerde artikelen

Reacties