Ontwikkeling & leren.

Media
F. Verheij
E.C. van Doorn
R. Vecht-van den Bergh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1148
Download PDF

F.Verheij en E.C.van Doorn, Ontwikkeling & leren. Psychiatrie op school. 334 bl., fig., tabellen. Van Gorcum, Assen 2002. ISBN 90-232-3849-4. Prijs: ingen. € 42,50.

Ernstige langdurige kinderpsychiatrische stoornissen zoals autisme, depressie, aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD) of psychose hebben gevolgen voor het schools functioneren. De behandeling strekt zich uit tot in de school in samenwerking met leerkrachten, schoolpsychologen en remedial teachers.Voor hen is dit boek geschreven en voor werkers in de geestelijke gezondheidszorg die samenwerken met school om tot geïntegreerde diagnostiek en behandeling te komen. De auteurs geven aan dat zij zich geheel richten op het grensvlak van kinderpsychiatrie, speciaal onderwijs en jeugdzorg.

Het eerste gedeelte gaat over de invloed van de emotionele ontwikkeling op het leren. In het tweede gedeelte worden specifieke psychiatrische stoornissen behandeld, zoals schoolweigering, depressie, psychose en autisme en hoe het schoolse leren en functioneren daaronder lijden. Behalve veel theoretische achtergrond bevat het boek behandelplannen. Het is goed geschreven en gaat in op nieuwe neuropsychologische onderzoeksresultaten. Het is mijns inziens te moeilijk voor niet-psychologisch geschoolden. De lezers van dit tijdschrift zullen dit boek zelden aanschaffen.

Gerelateerde artikelen

Reacties