‘Latere cafésluiting, meer drankslachtoffers’

Hans van Maanen
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2509

Vanaf april 2009 mochten cafés op het Rembrandtplein en het Leidseplein in Amsterdam een uur langer openblijven. Dat heeft geleid tot een sterke stijging van het aantal gewonden in verband met alcohol, aldus Moniek de Goeij van het AMC en collega’s in Addiction (2015; epub 16 februari).

De onderzoekers vergeleken gegevens van ambulanceritten rond de vrijgestelde gebieden met ritten elders in het centrum in de periodes 2006-2009 en 2009-2011. In de controlegebieden bleef het aantal drankslachtoffers per maand gemiddeld 15, in de interventiegebieden ging het van 14 naar 20 per maand. Gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht levert dat een ratio van 1,34 (95%-BI: 1,12-1,61). Het aantal incidenten waarbij geweld een rol speelde verdubbelde in interventiegebieden van 25 naar 46, en daalde licht in de controlegebieden. De stijging bleek, in een subgroepanalyse, het sterkst voor de periode van 2 tot 6 uur, bij mannen, in het weekend en bij personen van 24 tot 35 jaar.

Volgens de regeling mochten de cafés weliswaar een uur langer openblijven, maar mochten ze niets meer schenken, ging de muziek zachter en moest het laatste halfuur het licht aan. De periode was bedoeld als ‘afkoelingsuur’ met het idee dat hierdoor niet iedereen tegelijkertijd op straat zou staan.

De onderzoekers houden een aantal slagen om de arm. Zo is onduidelijk of mensen die gewond raakten in een van de 2 gebieden ook de hele nacht daar geweest waren en of de latere sluitingstijd op zich niet een ander publiek aantrekt. Maar zij zijn stellig: ‘Dit artikel levert krachtig bewijs dat een uur uitbreiding van de openingstijd in Amsterdamse uitgaanscentra het aantal nachtelijke alcoholgerelateerde verwondingen deed toenemen. Het is van belang deze negatieve gevolgen voor de volksgezondheid in de besluitvorming te betrekken.’

Reacties