Late chronische pijn na een operatie voorkomen door goede perioperatieve pijnbestrijding

Klinische praktijk
Monique A.H. Steegers
Oliver H.G. Wilder-Smith
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B168
Abstract

Samenvatting

  • Chronische pijn na een chirurgische ingreep is een aanzienlijk medisch en maatschappelijk probleem, maar wordt nog weinig erkend.

  • Er zijn veel risicofactoren voor het krijgen van chronische pijn na een chirurgische ingreep beschreven, zoals de aanwezigheid van pijn vóór de operatie, veel pijn na de operatie en jonge leeftijd.

  • In de laatste decennia is het begrip van het mechanisme van pijn sterk toegenomen, maar de effectiviteit van de behandeling van acute en chronische pijn is achtergebleven.

  • Men moet het mechanisme van pijn bestuderen om preventie- en behandelstrategieën te kunnen ontwikkelen voor chronische pijn na een chirurgische ingreep. Te onderscheiden zijn patiënt- en operatiegerelateerde mechanismen.

  • Belangrijk in de ontwikkeling van chronische pijn na een chirurgische ingreep is sensitisatie van het centrale zenuwstelsel, die leidt tot overgevoeligheid voor pijn (hyperalgesie). De mate van centrale sensitisatie hangt af van de balans tussen centrale excitatoire en inhibitoire processen.

  • Persisterende postoperatieve hyperalgesie en zenuwbeschadiging tijdens de operatie zijn waarschijnlijk de belangrijkste factoren voor het ontstaan van chronische pijn.

  • Er zijn aanwijzingen dat men een deel van de chronische pijn na operaties kan voorkómen door de behandeling van pijn en van hyperalgesie rondom de operatie te verbeteren.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Zorg, onderzoeksgroep Pijn en Nociceptie, Nijmegen.

Drs. M.A.H. Steegers en dr. O.H.G. Wilder-Smith, anesthesiologen.

Contact dr. O.H.G. Wilder-Smith (o.wildersmith@anes.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 april 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties