Ander HPV-vaccin kan veel leed voorkomen

Larynxpapilloom ondanks vaccinatie

Klinische praktijk
Michel R.M. San Giorgi
Riaz Y. Seedat
Frederik G. Dikkers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5028
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Recidiverende respiratoire papillomatose, ook wel larynxpapilloom, is een chronisch ziekte die geïnduceerd wordt door het humaan papillomavirus (HPV). Hierbij vormen zich wratachtige afwijkingen in de luchtwegen. Patiënten ontwikkelen dysfonie, hoesten en uiteindelijk dyspneu. Er is geen curatieve behandeling, en vaak is veelvuldig operatief ingrijpen nodig om de luchtwegen vrij te houden.

Casus

Een 25-jarige patiënte had ondanks het Rijksvaccinatieprogramma tegen HPV-geïnduceerde ziekten toch larynxpapilloom ontwikkeld. Zij moest 11 operaties in 5 jaar ondergaan. Praten koste haar moeite en dit leverde veel sociale problemen op.

Conclusie

Larynxpapilloom is een invaliderende ziekte, waarbij de patiënt vaak geopereerd moeten worden. Ondanks wereldwijd gebruik en beschikbaarheid van adequate, preventieve HPV-vaccins tegen deze ziekte wordt in Nederland een vaccin verstrekt dat niet beschermt tegen deze chronische aandoening.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Keel- Neus- en Oorheelkunde en Hoofd-Halschirurgie, Groningen: dr. M.R.M. San Giorgi, aios KNO. University of the Free State, afd. Keel- Neus- en Oorheelkunde, Bloemfontein, Zuid-Afrika: prof.dr. R.Y. Seedat, MMed, KNO-arts. Amsterdam UMC, afd. Keel- Neus- en Oorheelkunde, Amsterdam: prof.dr. F.G. Dikkers, KNO-arts.

Contact M.R.M. San Giorgi (m.r.m.san.giorgi@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Michel R.M. San Giorgi ICMJE-formulier
Riaz Y. Seedat ICMJE-formulier
Frederik G. Dikkers ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties