Een update

Laparoscopische chirurgie voor inflammatoire darmziekten

Onderzoek
S.W. (Bas) Polle
Paul J. van Koperen
Mark I. van Berge Henegouwen
J.F.M. (Frederik) Slors
Pieter C.F. Stokkers
Willem A. Bemelman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B284
Abstract

Samenvatting

Doel

Een literatuuroverzicht geven van de korte- en langetermijneffecten van de verschillende laparoscopische operaties bij de inflammatoire darmziekten colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn, en deze vergelijken met de open chirurgische procedures.

Opzet

Literatuuronderzoek.

Methode

Er werd in de databases van Pubmed (Medline), Embase en de Cochrane gezocht naar gerandomiseerde klinische trials en meta-analyses over dit onderwerp uit de periode januari 1991-augustus 2008. Bij het ontbreken van niveau A1-, A2- of A2B-studies zochten wij naar de beste beschikbare gegevens ‘evidence’.

Resultaten

Voor de ziekte van Crohn is er niveau A2-bewijs dat, in vergelijking met een open procedure, een laparoscopisch uitgevoerde ileocoecale resectie het herstel bespoedigt en leidt tot een kortere opnameduur en lagere kosten, mits de operatie wordt uitgevoerd door een chirurg met voldoende expertise. De scores voor subjectief lichaamsbeeld en cosmetisch resultaat waren na laparoscopische benadering hoger, bij vergelijkbare langetermijnresultaten. Bij patiënten met colitis ulcerosa werden tot op heden de verwachte voordelen van een laparoscopische proctocolectomie niet aangetoond via gerandomiseerd onderzoek. Hoewel er na een laparoscopische benadering een trend is naar een kortere opnameduur (een vermindering van 1,6 dagen) zijn de operatietijden ruim 1,5 h langer dan bij een conventionele benadering. Ook hier waren de scores voor lichaamsbeeld en cosmetisch resultaat hoger, bij vergelijkbare langetermijnresultaten.

Conclusie

Een laparoscopische ileocoecale resectie heeft de voorkeur bij de ziekte van Crohn, mits uitgevoerd in een centrum waar men voldoende ervaring heeft met deze vorm van chirurgie. Bij patiënten met colitis ulcerosa is een laparoscopische proctocolectomie met aanleggen van een ileoanale pouch geïndiceerd bij jonge actieve patiënten die gesteld zijn op hun uiterlijk. Gezien de complexiteit ervan dient deze operatie alleen uitgevoerd te worden in gespecialiseerde centra.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam.

Afd. Heelkunde: drs. S.W. Polle, arts in opleiding tot chirurg; drs. P.J. van Koperen, arts-onderzoeker; dr. M.I. van Berge Henegouwen, dr. J.F.M. Slors en dr. W.A. Bemelman, chirurgen.

Afd. Gastro-enterologie: dr. P.C.F. Stokkers, maag-darm-leverarts.

Contact dr. W.A. Bemelman (w.a.bemelman@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 15 februari 2009

Ook interessant

Reacties