Ileo-anale pouch voor inflammatoir darmlijden

Klinische praktijk
Lauranne A.A.P. Derikx
Joost T. Heikens
Cornelis J.H.M. van Laarhoven
Frank Hoentjen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5553
Abstract

Samenvatting

  • De chirurgische behandeling van eerste keus bij colitis ulcerosa is een colectomie met aanleg van een ileo-anale ‘pouch’ of ileostoma; het aanleggen van een pouch verbetert de kwaliteit van leven van patiënten.

  • Het aanleggen van een pouch kan in 1 keer, na een totale colectomie, of in 2 stappen waarbij in eerste instantie, na een subtotale colectomie, een ileostoma wordt aangelegd, en pas in tweede instantie, na een restproctectomie de pouch wordt aangelegd.

  • De meest voorkomende pouch-gerelateerde aandoeningen zijn chirurgische complicaties zoals abcessen, lekkages en fistels, en daarnaast ook inflammatoire complicaties zoals pouchitis, cuffitis en de ziekte van Crohn van de pouch.

  • Het belangrijkste diagnosticum om te differentiëren tussen de vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden pouch-gerelateerde aandoeningen is een pouch-scopie.

  • Bij geen van de pouch-gerelateerde aandoeningen bestaat er een evidence-based behandelstrategie die gebaseerd is op gerandomiseerd placebo-gecontroleerd onderzoek in cohorten van voldoende grootte.

  • Pouch-gerelateerde aandoeningen kunnen leiden tot pouch-falen waarbij chirurgische reïnterventie met revisie dan wel excisie van de pouch noodzakelijk kan zijn.

Auteursinformatie

UMC St Radboud, Nijmegen.

Afd. Maag- Darm- en Leverziekten: drs. L.A.A.P. Derikx, arts-onderzoeker.

Afd. Heelkunde: prof.dr. C.J.H.M. van Laarhoven, chirurg.

Inflammatory Bowel Disease Center: dr. F. Hoentjen, maag-, darm-, leverarts.

Jeroen Bosch Ziekenhuis, afd. Heelkunde, ’s-Hertogenbosch.

Drs. J.T. Heikens, chirurg.

Contact drs. L.A.A.P. Derikx (l.derikx@mdl.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 18 maart 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Lauranne A.A.P. Derikx ICMJE-formulier
Joost T. Heikens ICMJE-formulier
Cornelis J.H.M. van Laarhoven ICMJE-formulier
Frank Hoentjen ICMJE-formulier
Ileo-anale pouch bij patiënten met colitis ulcerosa

Ook interessant

Reacties