Operatie bij voorkeur laparoscopisch en in een expertisecentrum

Ileo-anale pouch bij patiënten met colitis ulcerosa

Opinie
Willem A. Bemelman
Pieter J. Tanis
Christianne J. Buskens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6585
Abstract

Het aanleggen van een ileo-anale pouch is de methode van voorkeur om de continuïteit van het darmkanaal te herstellen indien het noodzakelijk is om het colon met rectum, te verwijderen bij patiënten met colitis ulcerosa. Het aanleggen van de pouch is een complexe ingreep en wordt relatief weinig verricht; geschat wordt dat de ingreep in Nederland per jaar zo’n 80 keer wordt uitgevoerd wegens colitis ulcerosa en 40 keer wegens poliposis coli. Hoewel vele aspecten van de pouchchirurgie nu wel uitgekristalliseerd zijn, blijft de vraag hoe de proctocolectomie en het aanleggen van de pouch het beste gedaan moet worden, en in welke ziekenhuizen de ingreep zou moeten gebeuren.

Laparoscopisch

De laparoscopische benadering voor het verwijderen van het colon en het rectum, alvorens de pouch aan te leggen moet nu gezien worden als de benadering van voorkeur. Er is groeiend wetenschappelijk bewijs dat toepassing van de laparoscopische techniek resulteert in een…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Prof.dr. W.A. Bemelman, dr. P.J. Tanis, en dr. C.J. Buskens, chirurgen.

Contact prof.dr. W.A. Bemelman (w.a.bemelman@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6585; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 17 juli 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Willem A. Bemelman ICMJE-formulier
Pieter J. Tanis ICMJE-formulier
Christianne J. Buskens ICMJE-formulier
Ileo-anale pouch voor inflammatoir darmlijden

Ook interessant

Reacties