Laparoscopische of abdominale hysterectomie?

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2128

Bij 38 van 76 patiënten die een hysterectomie moesten ondergaan, voerden Kluivers et al. de ingreep uit langs laparoscopische weg; de overige 38 patiënten ondergingen een abdominale ingreep. Bij navraag, 1 jaar na de operatie, werden tussen beide groepen geen significante verschillen gevonden wat betreft klachten op seksueel gebied of…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties