Verschuiving van indicatiegebied en dilemma’s

Steeds vaker laparoscopische hysterectomie

Klinische praktijk
Sara R.C. Driessen
Evelien M. Sandberg
Lukas van den Haak
Frank Willem Jansen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9324
Abstract

Dames en Heren,

Ondanks de introductie van meerdere medicamenteuze en hysteroscopische alternatieven, is de hysterectomie nog altijd een van de meest uitgevoerde grote ingrepen binnen de gynaecologische chirurgie. De laparoscopische uterusextirpatie, die in 1989 werd geïntroduceerd door Reich, werd begin jaren 90 voor het eerst uitgevoerd in Nederland. Sindsdien neemt de implementatie van deze nieuwe chirurgische techniek toe en breidt het indicatiegebied zich snel uit.1 Aan de hand van 3 casussen illustreren wij de verschuiving van het indicatiegebied van de laparoscopische hysterectomie en een aantal dilemma’s die daarbij een rol kunnen spelen.

Patiënt A, een 62-jarige vrouw, para 4, werd doorverwezen naar de polikliniek Gynaecologie wegens postmenopauzaal bloedverlies. Patiënte had geen andere gynaecologische klachten. Wel had zij in de voorgeschiedenis morbide obesitas (BMI: 48 kg/m²), diabetes mellitus type 2 en COPD.

In speculo zagen we een gave cervix; het vaginale toucher was illusoir door de obesitas. Transvaginale echografie…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Gynaecologie, Leiden.

Drs. S.R.C. Driessen, drs. E.M. Sandberg, drs. L. van den Haak, artsen in opleiding tot specialist en klinisch onderzoeker (aiosko) gynaecologie.

Prof.dr. F.W. Jansen, gynaecoloog.

Contact prof.dr. F.W. Jansen (f.w.jansen@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Sara R.C. Driessen ICMJE-formulier
Evelien M. Sandberg ICMJE-formulier
Lukas van den Haak ICMJE-formulier
Frank Willem Jansen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties