Een ongeplaveide weg

Introductie van nieuwe chirurgische technologieën

Opinie
Frank Willem Jansen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5388
Abstract

In het kader van het 125-jarige bestaan van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) plaatsen wij een serie artikelen over uiteenlopende onderwerpen binnen dit specialisme.

De introductie van nieuwe medische technologieën en technieken volgt een andere weg dan de introductie van een nieuw geneesmiddel. Zo kan de farmaceutische industrie geen nieuw medicijn op de markt brengen zonder eerst gedegen onderzoek te overhandigen aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, waaruit de klinische meerwaarde van het medicament blijkt. Chirurgische implantaten en instrumenten daarentegen dienen slechts veilig te zijn en te doen wat ze beogen te doen. De klinische meerwaarde bij de lancering van zo’n hulpmiddel is daardoor nog soms ongewis. Zo is het ook met de introductie van de minimaal invasieve chirurgie gegaan: toen met deze nieuwe techniek werd begonnen, waren de risico’s voor de patiëntveiligheid nog niet onderkend.1 Beroepsverenigingen gingen pas kritisch naar hun eigen handelen kijken…

Auteursinformatie

Leiden Universitair Medisch Centrum, afd. Gynaecologie, Leiden.

Contact Prof.dr. F.W. Jansen, gynaecoloog (tevens: Department of Biomechanical Engineering, Delft University of Technology) (f.w.jansen@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 24 oktober 2012

Ook interessant

Reacties