Laparoscopie goed bruikbaar bij diagnostiek en chirurgie wegens appendicitis acuta

Onderzoek
W.F.M. van Erp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1500-4
Abstract

Samenvatting

De waarde van diagnostische laparoscopie werd geëvalueerd bij 74 patiënten met klinische verschijnselen passend bij acute appendicitis. De gemiddelde leeftijd bedroeg 27 jaar (5-67). Het klinische oordeel op basis van laparoscopisch onderzoek werd vergeleken met het resultaat van pathologisch-anatomisch onderzoek. Tevens werden de resultaten van laparoscopische appendectomie geëvalueerd.

Bij 6 patiënten werd afgezien van laparoscopische appendectomie wegens infiltraat (2 maal), gesteeldraaid ovarium, ovulatiebloeding, enteritis en partieel beklemde liesbreuk. Tweemaal werd overgegaan tot laparotomie wegens onoverzichtelijk anatomisch beeld. Bij 57 van de 68 patiënten die een appendectomie ondergingen, kwamen de bevindingen bij laparoscopie en bij pathologisch-anatomisch onderzoek overeen, 54 maal appendicitis acuta en 3 maal appendix sana. Bij 7 patiënten leek de appendix laparoscopisch acuut ontstoken, maar histologisch niet. Bij 4 patiënten met een laparoscopisch normale appendix was er histologisch sprake van een appendicitis acuta. De operatieduur bedroeg gemiddeld 29 min en de patiënten verbleven postoperatief gemiddeld 4 dagen in het ziekenhuis. Er waren 3 complicaties: een infiltraat rechts onder in de buik (2 maal) en een hematoom rond de insteekopening van een trocar met secundaire abcesvorming (1 maal).

Laparoscopie bij vermoeden van appendicitis kan een nuttige aanvulling zijn ter vaststelling van de diagnose. Mogelijk worden onnodige appendectomieën voorkomen. De laparoscopische appendectomie kan veilig en effectief worden verricht.

Auteursinformatie

Diaconessenhuis, afd. Chirurgie, Ds.Th.Fliednerstraat 1, 5631 BP Eindhoven.

Dr.W.F.M.van Erp, chirurg.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties