Langetermijnrisico op een herseninfarct, coronairlijden en overlijden verhoogd bij een toegenomen intima-mediadikte van de A. carotis en de aanwezigheid van plaques daarin

Nieuws
S.C. de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1628

Een toegenomen intima-mediadikte van de A. carotis is een indicator voor de aanwezigheid van gegeneraliseerde atherosclerose. Via een transversaal onderzoek onderzochten Bots et al. de relatie tussen de intima-mediadikte van de A. carotis en het langetermijnrisico op het optreden van een herseninfarct, coronairlijden en overlijden.1

Van 1683 personen afkomstig…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties