Langetermijncomplicaties na behandeling voor zaadbalkanker en hodgkinlymfoom
Open

Stand van zaken
19-11-2010
A.W. (Sandra) van den Belt-Dusebout, Berthe M.P. Aleman, Jourik A. Gietema, Ronald de Wit, Mars B. van ’t Veer, P.J. (Elly) Lugtenburg, A.D.G. (Stijn) Krol en Floor E. van Leeuwen

Auteursinformatie

Het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam.

Afd. Epidemiologie: dr. A.W. van den Belt-Dusebout, epidemioloog; prof.dr. ir. F.E. van Leeuwen, epidemioloog.

Afd. Radiotherapie: dr. B.M.P. Aleman, radiotherapeut-oncoloog.

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Medische Oncologie: prof. dr. J.A. Gietema, internist-oncoloog.

ErasmusMC-Daniel den Hoed, Rotterdam.

Afd. Medische Oncologie: prof. dr. R. de Wit, internist-oncoloog.

Afd. Hematologie: dr. M.B. van ’t Veer, hematoloog-oncoloog; dr. P.J. Lugtenburg, hematoloog-oncoloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden, afd. Radiotherapie.

Dr. A.D.G. Krol, radiotherapeut-oncoloog.

Contactpersoon: prof.dr. F.E. van Leeuwen (f.v.leeuwen@nki.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: subsidie van de Lance Armstrong Foundation en KWF Kankerbestrijding.
Aanvaard op 15 juli 2010