Resultaten van 15 jaar behandeling van niet-seminomateuze testiscarcinomen: 84% 5-jaarsoverleving

Onderzoek
L.R. van Veelen
E.W. Steyerberg
F.J. Cleton
H.J. Keizer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:564-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Inzicht verkrijgen in de 5-jaarsoverleving van patiënten met een non-seminoom van de testis na de behandeling.

Opzet

Retrospectief, descriptief.

Methode

Er werd statusonderzoek gedaan bij de 146 patiënten die wegens een non-seminoom van de testis werden behandeld in het Academisch Ziekenhuis Leiden in 1979-1993. De mediane leeftijd was 27 jaar (uitersten: 16-76). De mediane follow-upduur bedroeg 65 maanden (uitersten: 4-172). Het optreden van recidieven en de overleving werden bepaald met de Kaplan-Meier-methode.

Resultaten

In totaal overleden 21 van de 146 patiënten (5-jaarsoverleving: 84), van wie 5 als gevolg van de behandeling. Van de 49 patiënten met stadium I die frequent volgens het protocol van de European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) waren gecontroleerd, kregen 14 (29) een recidief. Eén van deze patiënten overleed na weigeren van chemotherapie als behandeling voor het recidief (5-jaarsoverleving: 96). Er waren 92 patiënten, onder wie 13 uit de groep met stadium I, in verband met uitzaaiingen protocollair behandeld met chemotherapie en 51 van hen ook één of meerdere malen chirurgisch. Pathologisch onderzoek toonde bij 14 van de 51 patiënten (27) nog maligne cellen; 7 van hen bereikten geen complete remissie en overleden. Van de 92 patiënten kregen 12 een recidief, meestal binnen 2 jaar, van wie 7 overleden. De 5-jaarsoverleving van de 92 patiënten met metastasen was 82. Bij geen van de overlevende patiënten ontstonden ernstige long-, nier- of gehoorproblemen of een secundaire maligniteit.

Conclusie

De kans op genezing en overleving van patiënten met een non-seminoom van de testis is met behulp van chemotherapie en chirurgie meer dan 80. Bij patiënten met stadium I kan worden volstaan met intensieve follow-up en chemotherapie indien er metastasen ontstaan. Ook patiënten met gemetastaseerde ziekte hebben een grote kans op 5-jaarsoverleving met geringe late schade.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Afd. Klinische Oncologie: mw.L.R.van Veelen, assistent-geneeskundige (thans: Dr. Daniel den Hoed Kliniek, Rotterdam); prof.dr.F.J. Cleton en dr.H.J.Keizer, internisten-oncologen.

Erasmus Universiteit, Centrum voor Klinische Besliskunde, Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Dr.E.W.Steyerberg, epidemioloog.

Contact dr.H.J.Keizer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties