Nazorg op maat voor langetermijneffecten van de behandeling

BETER na hodgkinlymfoom

Perspectief
Nicky Dekker
Mars B. van ’t Veer
Berthe M.P. Aleman
Flora E. van Leeuwen
John M.M. Raemaekers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9269
Abstract

Samenvatting

Het BETER-consortium heeft een landelijke infrastructuur ontwikkeld voor nazorg voor patiënten die hodgkinlymfoom hebben overleefd. ‘BETER’ staat voor ‘Betere zorg na hodgkinlymfoom: Evaluatie van en screening op langeTermijnEffecten van chemotherapie en Radiotherapie’. De nazorg is gericht op langetermijneffecten van de lymfoombehandeling. In dit kader heeft het consortium richtlijnen opgesteld voor controle en behandeling van langetermijneffecten. Meer dan 10.000 hodgkinlymfoom-overlevers die behandeld werden in de periode 1965-2008, zijn inmiddels geïdentificeerd. Voor de nazorg zijn BETER-poliklinieken opgezet. De website www.beternahodgkin.nl voorziet de overlevers van informatie. Met het BETER-nazorgprogramma beogen de deelnemers van het consortium een langere overleving in goede gezondheid te bereiken voor patiënten die hodgkinlymfoom overleefd hebben.

Auteursinformatie

*Namens het BETER-consortium, waarvan de deelnemers aan het eind van dit artikel vermeld staan.

Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam.

Afd. Epidemiologie: dr. N. Dekker, projectcoördinator; dr. M.B. van ’t Veer, internist-hematoloog; prof.dr.ir. F.E. van Leeuwen, epidemioloog.

Afd. Radiotherapie: dr. B.M.P. Aleman, radiotherapeut-oncoloog.

Radboud universitair medisch centrum, Nijmegen.

Afd. Hematologie: dr. J.M.M. Raemaekers, internist-hematoloog (tevens: Rijnstate, afd. Interne Geneeskunde, Arnhem).

Contact prof.dr.ir. F.E. van Leeuwen (f.v.leeuwen@nki.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: Het opstarten en evalueren van de BETER-poliklinieken en de website www.beternahodgkin.nl worden gefinancierd door KWF-Alpe d’HuZes, het Van Vlissingen Lymfoom Fonds en Pink Ribbon. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Drs. Wilma Veldman en Cécile van Dierendonck-Ferwerda, Stichting Hematon.

Auteur Belangenverstrengeling
Nicky Dekker ICMJE-formulier
Mars B. van ’t Veer ICMJE-formulier
Berthe M.P. Aleman ICMJE-formulier
Flora E. van Leeuwen ICMJE-formulier
John M.M. Raemaekers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties