Langdurige intensieve fysieke sportbeoefening: weinig nadelige late gevolgen voor de gezondheid

Opinie
H. Kuipers
H.A. Keizer
G. Schep
A.R. Hoogeveen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1101-4
Abstract

Lichamelijke activiteit wordt gepropageerd vanwege de gezondheidsbevorderende effecten.1 2 Het is echter bekend dat het beoefenen van sport per jaar ongeveer 3 miljoen blessures oplevert.3 De meeste zijn reversibel en hebben weinig nadelige gevolgen op de lange termijn. Echte nadelige gevolgen van intensieve lichamelijke inspanning op de lange termijn zijn zeldzaam. In dit artikel gaan wij in op enkele van die gedocumenteerde gevolgen op de lange termijn.

vaatafwijkingen: afknikking van de bekkenslagaders

Hoewel van duursport verschillende positieve effecten op hart en bloedvaten beschreven zijn,1 2 blijkt dat met name wielrennen ernstige vaatafwijkingen kan veroorzaken. In 1986 beschreven Chevalier et al. vaatproblemen in de A. iliaca externa bij wielrenners.4 De afwijkingen werden veroorzaakt door een excentrische vaatwandverdikking van 5-6 cm lengte, waarbij een diameterreductie van 30-40 werd gevonden. Histologisch onderzoek van arteriën met deze afwijking toonde een gelaagde verbreding van de intima, bestaande uit matig celrijk bindweefsel…

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, vakgroep Bewegingswetenschappen, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Prof.dr.H.Kuipers en dr.H.A.Keizer, artsen-fysiologen.

St. Joseph Ziekenhuis, afd. Sportgeneeskunde, Veldhoven.

Dr.G.Schep en dr.A.R.Hoogeveen, sportartsen.

Contact prof.dr.H.Kuipers (harm.kuipers@bw.unimaas.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties