Landelijk onderzoek endocarditisprofylaxe

M.F. Michel
J. Thompson
H.A. Valkenburg
J.T.M. van der Meer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2235

De publikatie van de herziene richtlijnen voor endocarditisprofylaxe in dit tijdschriftnummer (bl. 2211-2) biedt een goede gelegenheid om aan te kondigen dat binnenkort een landelijk onderzoek gestart zal worden naar enkele aspecten van deze profylaxe. De richtlijnen gaan uit van een aantal premissen over de juistheid waarvan geen zekerheid bestaat. Evenmin is er duidelijkheid over de doeltreffendheid van de profylaxe. Om daarin inzicht te krijgen, willen ondergetekenden een antwoord proberen te krijgen op de volgende vragen:

1. Hoeveel gevallen van bacteriële endocarditis doen zich per jaar voor in Nederland? Welke afwijkingen hebben deze patiënten, welke ingrepen hebben zij ondergaan en…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties