Bij welke bevalling moet endocarditisprofylaxe gegeven worden?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1577-8

VRAAG 7. Regelmatig wordt ons de vraag gesteld, ook door verloskundigen, welke de interpretatie moet zijn van de richtlijnen met betrekking tot endocarditisprofylaxe die zijn opgesteld door de Nederlandse Hartstichting in het advies van 1996 (2e hoofdstuk),1 en die in hetzelfde jaar in dit tijdschrift zijn gepubliceerd.2 Bij een ‘ongecompliceerde’ bevalling hoeft geen endocarditisprofylaxe gegeven te worden. Bij een ‘gecompliceerde’ bevalling luidt het advies: ampicilline 1 g i.v. 1 uur voor de partus en gentamicine 3 mgkg i.m. of i.v. direct na het afklemmen van de navelstreng; dezelfde dosis ampicilline 1 maal herhalen na 6 uur. De vraag wordt nu regelmatig gesteld wat men dient te verstaan onder een ongecompliceerde bevalling. Indien men 1 uur voor de partus met de profylaxe moet beginnen, kan men nog niet inschatten of men te maken krijgt met een ongecompliceerde dan wel een gecompliceerde partus. Is er bij het verrichten van een…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties