Richtlijnen voor endocarditisprofylaxe; herziening 1996

Klinische praktijk
J. Thompson
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1017-8

Bacteriële endocarditis is nog steeds een ziekte met een aanzienlijke morbiditeit en sterfte, ondanks de mogelijkheden de infectie met antibiotica te behandelen. De sterfte bedraagt in ons land 19,7, variërend van 8,6 bij ?-hemolytische streptokokken tot 36,6 bij Staphylococcus aureus en 66,7 bij Streptococcus pneumoniae als verwekkers.1 Van de patiënten die van de infectie genezen, houdt een belangrijk deel blijvende schade over, niet alleen in het hart zelf, maar ook elders. Gevreesd zijn vooral de neurologische complicaties zoals hemiparese en afasie.

Endocarditis kan het gevolg zijn van een bacteriëmie die ontstaat tijdens bepaalde diagnostische en therapeutische ingrepen. Vooral tandheelkundige ingrepen zijn in dit opzicht een aanmerkelijk risico. Om deze reden wordt bij een aantal ingrepen een profylaxe met een antibioticum gegeven aan patiënten van wie bekend is dat zij door een aangeboren of verworven afwijking van het hart of de grote vaten meer risico lopen een endocarditis te krijgen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Infectieziekten, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Dr.J.Thompson, internist.

Verantwoording

Namens de commissie Endocarditisprofylaxe van de Nederlandse Hartstichting, waarvan de samenstelling aan het einde van dit artikel wordt genoemd.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties