Richtlijnen voor preventie van endocarditis herzien

Klinische praktijk
Jan T.M. van der Meer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A307
Abstract

In 2007 publiceerde de American Heart Association een nieuwe richtlijn voor het gebruik van endocarditisprofylaxe. De verschillen met eerdere versies zijn ingrijpend.1,2 In de nieuwe richtlijn staat centraal dat de beschikbare data erop wijzen dat het risico van endocarditis als gevolg van een ingreep zeer klein is, dat de toediening van antibiotica vóór een ingreep de kans op endocarditis niet of nauwelijks verkleint, en dat de kans op een ernstige allergische reactie op de antibiotica meestal groter is. Dit risico wordt nu uitsluitend aanvaardbaar gevonden bij patiënten voor wie de consequenties van endocarditis altijd zeer ernstig zijn. Deze groep is beperkt tot patiënten die endocarditis hebben doorgemaakt, patiënten met een kunstklep en patiënten met bepaalde congenitale hartafwijkingen. Voor alle andere hartafwijkingen is profylaxe niet langer geïndiceerd.

De nieuwe Nederlandse richtlijn dateert van augustus 2008 en volgt vrijwel integraal de Amerikaanse. De richtlijn is verkrijgbaar op de website van de…

Auteursinformatie

*Namens de commissie Endocarditisprofylaxe van de Nederlandse Hartstichting, waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Contact Dr. J.T.M. van der Meer, internist-infectioloog (j.t.vandermeer@amc.uva.nl)

Verantwoording

De commissie Endocarditisprofylaxe van de Nederlandse Hartstichting heeft als leden: dr. R.B.A. van den Brink, dr. A.G.M. Buiting, drs. J. van Drenth (secretaris), dr. W. Hameeteman, dr. J.T.M. van der Meer (voorzitter), dr. F.K.L. Spijkervet, dr.ir. H.A. van Swieten en dr. M. Witsenburg.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 8 februari 2009

Ook interessant

Reacties