Lage transmissie MERS-coronavirus in thuissituatie

Twan van Venrooij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:C2317

Onderzoek onder familieleden van 26 patiënten met het ‘Middle East respiratory syndrome coronavirus’ (MERS-CoV) laat zien dat slechts 4% van hen het virus bij zich droeg of antilichamen hiertegen produceerde. De overgrote meerderheid van hen was asymptomatisch, melden Christian Dorsten (Universiteit van Bonn) en collega’s in NEJM (2014; epub 28 augustus).

Over infecties met MERS-CoV, een SARS-achtig virus dat in 2012 in Saoedi-Arabië werd ontdekt bij een patiënt met een fatale longontsteking, is nog veel onbekend. Om te achterhalen bij hoeveel mensen een subklinische infectie ontstond na blootstelling aan een met MERS-CoV-geïnfecteerde patiënt, onderzochten Dorsten et al. familieleden van 26 patiënten met een mediane leeftijd van 55 jaar. In totaal onderzochten zij 280 familieleden (met een mediane leeftijd van 29 jaar) op tekenen van besmetting. Dit deden zij door te testen op de aanwezigheid van virus-RNA in de bovenste luchtwegen en op antistoffen tegen het virus.

Bij 7 familieleden uit 3 huishoudens werd virus-RNA aangetroffen. Via serumonderzoek werden nog 5 andere besmettingsgevallen geïdentificeerd. In totaal vonden daarmee 12 besmettingen (4%) plaats in 6 van 26 huishoudens (23%). Met uitzondering van 1 persoon met keelklachten vertoonden zij geen symptomen.

De bevindingen doen vermoeden dat infecties met MERS-CoV in de eerste decaden van het leven en bij mensen zonder verdere aandoeningen niet tot symptomen hoeven te leiden, stellen Dorsten en collega’s. Ze melden dat ook tijdens een recente uitbraak asymptomatische gevallen werden gevonden.

Daarnaast waren er aanwijzingen dat bij een lichte infectie slechts lage aantallen antilichamen tegen het virus worden geproduceerd en dat deze relatief kort aantoonbaar zijn in het bloed. Als dat inderdaad zo is, schrijven de onderzoekers, zet dit vraagtekens bij de waarde van dwarsdoorsnedeonderzoek waarin niet specifiek patiënten worden getest die kortgeleden zijn blootgesteld aan een besmettingsbron.

Gerelateerde artikelen

Reacties