Lage influenzavaccinatiegraad onder ziekenhuismedewerkers

Onderzoek
03-10-2014
Arianne B. van Gageldonk-Lafeber, Frederika Dijkstra, Hellen van ’t Veen, Mary Orchudesch en Wim van der Hoek

Doel

Het bepalen van de influenzavaccinatiegraad in 2012 bij medewerkers in Nederlandse ziekenhuizen.

Opzet

Observationeel vragenlijstonderzoek.

Methode

62 Nederlandse ziekenhuizen, aangesloten bij een verzuimregistratiebureau, werd gevraagd te rapporteren hoeveel werknemers in 2012 de jaarlijkse influenzavaccinatie via de werkgever hebben ontvangen. Tevens ontvingen zij een vragenlijst over het vaccinatiebeleid in hun ziekenhuis.

Resultaten

45 ziekenhuizen waren bereid tot deelname aan het onderzoek (respons: 73%). De mediane vaccinatiegraad was 13% (spreiding: 2-33).

Conclusie

De influenzavaccinatiegraad onder ziekenhuismedewerkers is laag. Aangezien vaccinatie van zorgpersoneel de transmissie van influenzavirus op al dan niet kwetsbare patiënten kan beperken, is het wenselijk te onderzoeken op welke wijze de vaccinatiegraad te verhogen is.