Influenzavaccinatie van gezondheidswerkers: effectieve methode om de gevolgen van influenza bij zorggebruikers te verminderen

Klinische praktijk
J.C. de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2143-6
Abstract

Samenvatting

- Er zijn slechts weinig bruikbare studies over het effect van influenzavaccinatie bij gezondheidswerkers op ziekteverzuim en influenza bij hun patiënten beschikbaar; tezamen geven deze studies evenwel een consistent beeld van een werkzame en kosteneffectieve maatregel.

- Volgens deze rapporten wordt hierdoor de totale sterfte van bewoners van verpleeghuizen met 27-44 teruggebracht.

- Het is derhalve zeer aanbevelenswaardig te trachten de vaccinatiegraad van gezondheidswerkers, die onder de 25 ligt, te verhogen. Er is echter ook behoefte aan meer onderzoek op dit gebied.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2143-6

Auteursinformatie

Erasmus MC-Centrum, afd. Virologie, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Contact Hr.dr.J.C.de Jong, viroloog (jc.de.jong@wxs.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties