Lage of conventionele dosis thiazide bij patiënten met diabetes mellitus type II?

Onderzoek
M.M.E.M. Bos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1720

Patiënten met diabetes mellitus hebben twee- tot driemaal zo vaak hypertensie als anderen. Thiazidediuretica kunnen behalve een bloeddrukverlagende ook een diabetogene uitwerking hebben, vooral bij hoge doses. Passmore et al. vergeleken bij 24 patiënten met hypertensie (diastolische druk > 90 mmHg) en diabetes mellitus type II, behandeld met orale bloedsuikerverlagende…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties