Hypotensie na een eenmalige (eerste) dosis captopril

Onderzoek
C.T. Postma
W.H.L. Hoefnagels
Th. de Boo
Th. Thien
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:504-7
Abstract

Samenvatting

Bij een groep van 269 patiënten met hypertensie die geen bloeddrukverlagende middelen gebruikten, werd prospectief gedurende 90-120 minuten het effect van de eerste dosis captopril (25 mg per os) op de bloeddruk bestudeerd. De systolische bloeddruk daalde bij 9,5 van de patiënten meer dan 20 en bij 1,1 meer dan 30. De diastolische bloeddruk daalde bij 22,6 van de patiënten met meer dan 20 en bij 4,5 met meer dan 30. De berekende gemiddelde arteriële druk (MAP) daalde bij 12,3 met meer dan 20 en bij 3,0 met meer dan 30. Bij 3,7 van de patiënten ontstond een daling van de systolische bloeddruk van meer dan 40 mmHg en bij 1,9 was er een daling van de diastolische bloeddruk van meer dan 40 mmHg. Bij 3 patiënten ontstonden voorbijgaande neurologische uitvalsverschijnselen.

Factoren die samenhingen met een sterke bloeddrukdaling waren het bestaan van een nierarteriestenose en een tevoren moeilijk behandelbare hypertensie. Ook bij afwezigheid van deze factoren kon zich een potentieel gevaarlijke daling van de bloeddruk van meer dan 30 van de MAP voordoen.

Niet voor iedere patiënt kan voorafgaande aan de behandeling met captopril worden vastgesteld of deze behandeling risico's inhoudt. Het gebruik van angiotensin converting enzyme-remmers dient dan ook met de nodige zorg te geschieden.

Auteursinformatie

Sint Radboudziekenhuis, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

C.T.Postma, dr.W.H.L.Hoefnagels en dr.Th.Thien, internisten.

Katholieke Universiteit, Medisch-Statistische Afdeling, Nijmegen.

Th.de Boo, statisticus.

Contact C.T.Postma

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties