Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:800

In het artikel van F. Kiemeneij en R.M.Schuilenburg ‘Streptokinase bij het dreigende hartinfarct’ (1989; 366-8) zijn in figuur 2 op bl. 367 de foto's omgewisseld. Figuur 2b toont de situatie vóór behandeling, figuur 2a de situatie ná behandeling.

In het artikel van C.T.Postma et al. ‘Hypotensie na een eenmalige (eerste) dosis captopril (1989; 504-7) moet op bl. 504, linker kolom, regel 9 van boven hypotensie in plaats van hypertensie gelezen worden. Het artikel dat op bl. 507, linker kolom als nr. 13 in de literatuurlijst staat, verscheen in 1976 en niet in 1986 zoals abusievelijk vermeld.

In het…

Streptokinase bij het dreigende hartinfarct
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties