Lachgassedatie onmisbaar bij de tandheelkundige behandeling van gehandicapten en angstigen

Opinie
P.C. Makkes
M.J. Jonker
T. Turk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1055-8
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1053.

Bij de tandheelkundige behandeling van mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of handicap, alsmede van extreem angstige kinderen en volwassenen is lachgas in lage concentraties in combinatie met zuurstof, zogenaamde lachgassedatie, sinds halverwege de vorige eeuw een door patiënt en tandarts gewaardeerd hulpmiddel.1-6 Lachgassedatie is de enige farmacologische methode waarover een tandarts in Nederland na hiervoor opgeleid te zijn zelfstandig, dat wil zeggen zonder afhankelijk te zijn van een arts of een arts-anesthesioloog, kan beschikken om genoemde patiënten op betrouwbare en veilige wijze te sederen. Betrouwbaar en veilig doordat per patiënt en per behandelsituatie het effect van het sedativum lachgas nauwkeurig instelbaar en gemakkelijk regelbaar is in tegenstelling tot bijvoorbeeld orale sedativa. Gecompliceerdere voorzieningen als intraveneuze sedatie of algehele anesthesie zijn in de tandheelkunde niet gemakkelijk beschikbaar.7

Sinds 2005 is het gebruik van lachgas in ziekenhuizen opnieuw ter discussie…

Auteursinformatie

Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde, afd. Angstbegeleiding & Gehandicaptenzorg, Louwesweg 1, 1066 EA Amsterdam.

Hr.dr.P.C.Makkes, tandarts angstbegeleiding; mw.M.J.Jonker, kindertandarts.

Stichting IPSE, locatie Craeyenburch, Nootdorp.

Hr.T.Turk, tandarts gehandicaptenzorg.

Contact hr.dr.P.C.Makkes (p.makkes@sbt.acta.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties