Lachgas wordt niet algemeen toegepast bij kinderen op de SEH

Een kinderhand houdt een zuurstofmasker vast.
G.W.L. (Lorenzo) Hulshof
Roy T.C. Welsing
Wouter P. Kluijfhout
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6775
Abstract

Hoe staat het met de nieuwe technieken die een aantal jaren geleden in het NTvG werden beschreven? Behoren zij inmiddels tot de gangbare medische praktijk of is het enthousiasme getemperd?

Samenvatting

Vijf jaar geleden werd lachgas op de Nederlandse SEH’s geïntroduceerd als een laagdrempelig en effectief middel voor procedurele sedatie en analgesie bij kinderen. De verwachting was dat het gebruik zou toenemen gezien de snelle werking, de lage kans op bijwerkingen en het non-invasieve karakter. In dit artikel bespreken we de effectiviteit en het gebruik van lachgas in Nederland. Lachgas is een veilig en effectief middel bij kinderen die laag-complexe procedures ondergaan. De analgetische werking is onvoldoende voor de meer pijnlijke procedures, zoals fractuurrepositie, waardoor aanvullende pijnstilling met opiaten regelmatig nodig is. Tegen de verwachting in beschikken de meeste Nederlandse SEH’s niet over lachgas. Zij noemen als redenen daarvoor het onvoorspelbare en beperkte analgetische effect, het beschikken over voldoende alternatieven en kosten- en duurzaamheidsoverwegingen. De meeste SEH’s hebben dan ook geen toekomstplannen om lachgas aan te schaffen.

Auteursinformatie

Meander Medisch Centrum, Amersfoort. Afd. Chirurgie: drs. G.W.L. Hulshof, anios chirurgie; dr. W.P. Kluijfhout, aios chirurgie. Afd. Spoedeisende Hulp: drs. R.T.C. Welsing, SEH-arts.

Contact W.P. Kluijfhout (wpkluijfhout@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
G.W.L. (Lorenzo) Hulshof ICMJE-formulier
Roy T.C. Welsing ICMJE-formulier
Wouter P. Kluijfhout ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties