Labtest vaak onnodig herhaald

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5062

Internisten laten meer dan de helft van de laboratoriumtests die huisartsen lieten doen, herhalen. Dit levert zelden nieuwe informatie op en is dus veelal overbodig, schrijven Utrechtse onderzoekers in BJGP Open.

Het herhalen van beeldvorming en labtests wordt bij doorverwijzing van de eerste lijn naar het ziekenhuis in de meeste gevallen als onnodig beschouwd. Toch gebeurt dat vaak, omdat bijvoorbeeld niet bekend is dat tests al eerder zijn uitgevoerd of omdat de gegevens niet beschikbaar zijn.

Bram Vrijsen en collega’s van…

Gerichtere bepaling vitamines kan olievlekwerking hebben
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties