Terugdringen van niet-gepaste zorg

Journalistiek
Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4856

Betere zorg leveren met minder onnodige handelingen; uit de eerste ronde van het programma ‘Doen of laten?’ blijkt dat het mogelijk is. Al is de route erheen zelden helemaal zonder obstakels.

In 2015 begon de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra met het programma ‘Doen of laten? Het terugdringen van onnodige zorg’. Onderdeel van het programma was het opstellen van een ‘Beter-niet-doen-lijst’ (BMC Med. 2016;14,196): een inventarisatie van 1366 reeds bestaande aanbevelingen om bepaalde medische verrichtingen niet te doen. Doen of Laten? had drie doelen: in kaart brengen welke zorg niet gepast is, projecten opzetten om deze zorg ook daadwerkelijk terug te dringen en bepalen wat de randvoorwaarden zijn voor een succesvolle ‘deïmplementatie’. De definitie van deze term is te vinden in het uitlegkader.

De initiatiefnemers van Doen of Laten? sloten zich ook aan bij Choosing Wisely, een internationaal netwerk dat in 2012 werd opgericht in de VS met als doel het gesprek over de waarde van zorg in de spreekkamer te stimuleren en een nationaal debat over niet-gepaste zorg te beginnen. Inmiddels hebben zich 25 landen bij dit…

Auteursinformatie

L.M. Harmans, nieuwsredacteur NTvG Contact:

Contact L. M. Harmans (nieuwsredactie@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties