Off-labelgebruik van biologicals voor zeldzame immunologische aandoeningen

Perspectief
Anne Musters
Amira Assaf
Dominique L.P. Baeten
Sander W. Tas
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6419
Abstract

Samenvatting

Patiënten met ernstige, therapie-refractaire immuungemedieerde ontstekingsziekten (IMID’s) worden in toenemende mate behandeld met biologicals. Omdat officiële richtlijnen voor deze zeldzame aandoeningen ontbreken, wordt deze medicatie vaak off-label voorgeschreven. Behandelaars lopen bij het off-label voorschrijven echter tegen een aantal problemen en risico’s aan. De toegankelijkheid tot biologicals voor off-labelindicaties is momenteel niet goed geregeld, waardoor patiënten soms niet optimaal behandeld worden. Bovendien wordt innovatie van patiëntenzorg hierdoor geblokkeerd. In dit artikel lichten wij het onlangs opgezette RUBRIC-register toe (RUBRIC staat voor Rational Use of Biologics in Refractory Immune-mediated inflammatory diseases Consortium). Dit is een nationaal register waarin de effectiviteit en veiligheid van de off-labelbehandeling met biologicals wordt vastgelegd, in combinatie met de ontwikkeling van behandelprotocollen en richtlijnen. Wij zijn van mening dat de met dit register verzamelde resultaten uiteindelijk zullen leiden tot een meer evidencebased gebruik van biologicals bij patiënten met zeldzame IMID’s, waardoor de toegankelijkheid tot deze middelen mogelijk ook zal verbeteren. Uiteindelijk zal zowel de individuele patiënt als de groep in zijn geheel hiervan profiteren.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam, afd. Klinische Immunologie en Reumatologie, Amsterdam.

Drs. A. Musters, arts-onderzoeker; A. Assaf, student geneeskunde; prof.dr. D.L.P. Baeten, reumatoloog; dr. S.W. Tas, internist-reumatoloog.

Contact drs. A. Musters (a.musters@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: het RUBRIC-register wordt financieel ondersteund door onvoorwaardelijke onderzoeksubsidies van AbbVie, Pfizer, Roche en MSD.
Aanvaard op 23 oktober 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Anne Musters ICMJE-formulier
Amira Assaf ICMJE-formulier
Dominique L.P. Baeten ICMJE-formulier
Sander W. Tas ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties