Een stappenplan voor verantwoord off-labelgebruik

Perspectief
Tjitske M. van der Zanden
Lenneke Schrier
Saskia N. de Wildt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5203
Abstract

Samenvatting

De Geneesmiddelenwet en de WGBO vormen het juridische kader voor off-label voorschrijven, aangevuld door standpunten van beroepsgroepen. Dit kader is echter onvoldoende verankerd in de dagelijkse praktijk en blijkt verwarrend te zijn. In dit artikel vertalen we de voorwaarden naar een praktisch stappenplan. Het stappenplan zorgt ervoor dat besluiten over off-label voorschrijven genomen worden op basis van een bewuste en expliciete afweging van de medische noodzaak en alternatieve behandelstrategieën tegen de mogelijke risico’s en baten voor de individuele patiënt. Daarnaast voorziet het stappenplan in een juiste informatievoorziening aan patiënten, alsmede in het monitoren van effect en veiligheid van de off-labeltherapie. Het stappenplan is een stap voorwaarts in het goed voorschrijven van off-labelmedicatie. Ons inziens is een betere informatievoorziening over off-labelgebruik en consensus in de beroepsgroep over de exacte invulling van de informatie- en toestemmingsplicht nodig om nog effectiever off-label voor te kunnen schrijven.

Auteursinformatie

Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Rotterdam: T.M. van der Zanden, Bsc Verpleegkunde (tevens Radboudumc, afd. Farmacologie en Toxicologie, Nijmegen en Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen, Den Haag). Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie, Utrecht: dr. L. Schrier, kinderarts-kinderoncoloog in opleiding, klinisch farmacoloog. Radboudumc, afd. Farmacologie en Toxicologie, Nijmegen: prof.dr. S.N. de Wildt, kinderarts-intensivist en klinisch farmacoloog(tevens: afd. Intensive Care, Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen, Den Haag en Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, Intensive Care en afd. Kinderchirurgie, Rotterdam).

Contact T. van der Zanden (t.vanderzanden@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Tjitske M. van der Zanden ICMJE-formulier
Lenneke Schrier ICMJE-formulier
Saskia N. de Wildt ICMJE-formulier
Beter omgaan met off-labelgebruik
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties