Laag geboortegewicht hangt samen met een verminderde endotheelafhankelijke vaatverwijding

Nieuws
E.H. Serné
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:874

Het verband tussen een laag geboortegewicht, als uiting van groeiretardatie in utero, en cardiovasculaire aandoeningen gedurende het volwassen leven is nog onverklaard. De met een laag geboortegewicht samenhangende cardiovasculaire aandoeningen worden gekenmerkt door endotheeldisfunctie, een centrale gebeurtenis in het atherosclerotisch proces en een mogelijke verklaring voor het genoemde verband.

In…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties