Kwetsbaarheidsscore voor IC-triage 80-plusser

Josephine M.J. Stoffels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C4797

Als het gaat om de kwetsbaarheid van een oudere patiënt, kan de ‘Clinical frailty scale’ (CFS) snel een indruk geven. De CFS-score staat centraal in de triage voor IC-opname tijdens het ‘zwarte’ scenario van een zorgcrisis. Zorgverleners zijn het meestal eens over de CFS-scores die ze toekennen aan 80-plussers…

Ook interessant

Reacties