Pandemiedraaiboeken in gesimuleerde triagesessies

Eerste observaties en enkele lessen
Organisatie van zorg
13-09-2021
Gert J. Olthuis, Inger L. Abma en Anke J.M. Oerlemans

Wanneer ook de laatste bedden op de afdeling Intensive Care (IC) bezet raken is het een kwestie van kiezen. Welke patiënt geef je voorrang? Op grond waarvan? En ten koste van wie? De draaiboeken bieden houvast, maar het prioriteren van IC-zorgbehoeftige patiënten kan voor triagisten mentaal belastend zijn. Dat laten de voorlopige resultaten van een simulatiestudie zien.

Samenvatting

Nederland bleek in het voorjaar van 2020 matig te zijn voorbereid op ‘code zwart’: een situatie waarin een tekort aan bedden op de Intensive Care (IC) aan de orde zou zijn. Er werden draaiboeken ontwikkeld met medisch-inhoudelijke en niet-medische overwegingen voor IC-triage.

De afgelopen maanden organiseerden we in het kader van onderzoek 8 simulatiesessies in 4 ziekenhuizen. We vroegen triageteams om casuïstiek van IC-zorgbehoeftige patiënten te prioriteren met behulp van de draaiboeken. De onderzoeksgegevens worden nog geanalyseerd; we delen hier alvast enkele observaties en voorzichtige lessen.

In onze sessies viel op hoezeer triage afhangt van de inbreng van de intensivist, met name als het gaat om cruciale expertise ten aanzien van prognose en opnameduur. Verschillen in de prioritering waren veelal afhankelijk van inschattingen van prognose en opnameduur.

De draaiboeken bieden houvast, maar het prioriteren van IC-zorgbehoeftige patiënten kan voor triagisten mentaal belastend zijn. Dat vraagt om opvang van en nazorg voor triageteams.