Kwetsbaar en klein

Opinie
Yolanda van der Graaf
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:B1544
Download PDF

artikel

Als je kwetsbaar en heel klein geboren bent, is de kans groot dat je daar in de rest van je leven mee wordt geconfronteerd. De sterfte en morbiditeit van extreme vroeggeboorte zijn in Nederland sterk verminderd. Zó sterk dat we het aandurven om in de richtlijn ‘Extreme vroeggeboorte’ op te nemen dat vanaf 24 weken amenorroeduur een actief beleid geldt, tenzij er zwaarwegende factoren zijn die een terughoudend beleid rechtvaardigen (richtlijn).

Daar staat tegenover dat de langetermijngevolgen van vroeggeboorte de afgelopen twee decennia niet zijn verbeterd (D2575). En die gevolgen zijn aanzienlijk voor de ontwikkeling van cognitie, motoriek en gedrag, zowel op de basisschoolleeftijd als daarna. Aanzienlijk, niet alleen omdat er zo’n 12.000 kinderen in Nederland te vroeg geboren worden, maar ook in de mate van schade. Zo rekenen, spellen en lezen prematuur geboren kinderen beduidend slechter dan aterm geboren leeftijdsgenoten, maar hebben ze ook veel vaker motorische beperkingen, gedragsproblemen en gehoor- en visusproblemen. Ik ben het eens met de auteurs dat we wel wat harder aan de slag moeten om de gevolgen van vroeggeboorte te beperken.

Verweij (D3515) vindt dat we grote beslissingen als een actief beleid vanaf 24 weken niet uitsluitend op basis van een variabele zoals amenorroeduur moeten nemen. Zij noemt een aantal factoren die veel grotere effecten op de prognose van het kind hebben dan deze onbetrouwbare variabele. In de richtlijn ‘Extreme vroeggeboorte’ wordt gezegd dat we die prognostische factoren niet kennen, maar dat vind ik toch erg moeilijk te geloven, omdat van de veel te kleine kindjes veel wordt vastgelegd en we zo langzamerhand follow-upgegevens van tientallen jaren hebben. Kennelijk heeft de voorspelkoorts in het perinatale gebied nog niet toegeslagen. Wel opmerkelijk, want Virginia Apgar zette al in 1952 een dijk van een predictiescore op de wereld met haar nog steeds gebruikte apgarscore.

Aan de slag dus, en dan graag niet alleen de kortetermijnfollow-up, maar ook de lange termijn erbij betrekken. Daar neem je tenslotte een beslissing over als je na 24 weken amenorroeduur alles in het werk stelt om een kindje in leven te houden.

Auteursinformatie

y.vandergraaf@ntvg.nl

Contact (y.vandergraaf@ntvg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties