Kwaliteitsmeting universitaire opleidingen door Elsevier

Nieuws
F. Kievits
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1222

Uit de jaarrede van prof.dr.R.S.Reneman (zie het voorgaande bericht) komt duidelijk naar voren dat de kwaliteit van sommige opleidingen nogal te wensen overlaat. Maar hoe kan de kwaliteit worden gemeten? Uit dezelfde jaarrede wordt ook duidelijk dat kwaliteit vaak niets te maken heeft met populariteit. Het aantal studenten dat een…

Ook interessant

Reacties