Kwaliteit

illustratie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5285

Het NTvG plaatst regelmatig een stelling uit een klinisch relevant proefschrift. Dit keer is dat een stelling van Dide den Hollander, op 31 oktober 2022 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

‘Het longitudinaal meten van kwaliteit van leven zou even vanzelfsprekend moeten zijn als het longitudinaal scoren van bijwerkingen.’

 

Den Hollander DD. Incorporating the Patient Voice in Sarcoma Research: How Can We Assess Health-Related Quality of Life in This Heterogeneous Group of Patients? Nijmegen: Radboud Universiteit; 2022.


Wil je ook met een stelling in het NTvG? Kijk dan voor meer informatie op: www.ntvg.nl/promotiestellingen

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie

Gerelateerde artikelen

Reacties