Verslaglegging

Illustratie van een vlinder.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5222

Het NTvG plaatst regelmatig een stelling uit een klinisch relevant proefschrift. Dit keer is dat een stelling van Julie Swillens, op 16 september 2022 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

‘Gebrek aan overeenstemming over inhoud en verslagsvorm onder (potentiële) gebruikers is een belangrijk knelpunt voor gebruik van uniforme verslaglegging in de dagelijkse praktijk.’

Swillens J. Implementation of digital pathology applications - Toward standardization in clinical practice. Nijmegen: Radboud Universiteit; 2022.

Cover van het proefschrift "Implementation of digital pathology applications - Toward standardization in clinical practice".

Wil je ook met een stelling in het NTvG? Kijk dan voor meer informatie op: www.ntvg.nl/promotiestellingen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties