Kraamvrouwenkoorts: een oude vijand in een agressieve vorm

Klinische praktijk
W.A. Schöls
G.A. Hoogendoorn
P.C. Scholten
E. van Kregten
G.H.A. Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1841-5
Abstract

Dames en Heren,

Puerperale infecties waren vroeger een gevreesde oorzaak van maternale sterfte. De ?-hemolytische streptokok van Lancefield groep A (groep-A-streptokok (GAS)) was de belangrijkste verwekker van deze ernstige infectieziekte. Behalve van puerperale sepsis is GAS ook de oorzaak van andere, vaak ernstig verlopende infectieziekten, zoals roodvonk, erysipelas, myositis en fasciitis. Aan het begin van deze eeuw ontstond er een aanzienlijke afname in de prevalentie van deze GAS-infecties, waarschijnlijk als gevolg van de verbeterde socio-economische omstandigheden, de introductie van antibiotica en de verminderde virulentie. Sinds de jaren tachtig lijkt er een toename te bestaan van het aantal ernstig verlopende GAS-infecties, wat tot meerdere publicaties heeft geleid.1-3 Ook in dit tijdschrift is al eerder gewaarschuwd voor de terugkeer van ernstige streptokokkeninfecties.4-6 In Nederland bleek in de periode 1983-1987 één vrouw in het kraambed te zijn overleden aan sepsis die uitging van de tractus genitalis; in de periode 1988-1993 waren…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Eemland, locatie Elisabeth, Ringweg Randenbroek 110, 3816 CP Amersfoort.

Afd. Verloskunde en Gynaecologie: W.A.Schöls, gynaecoloog.

Afd. Medische Microbiologie: E.van Kregten, medisch microbioloog.

Hofpoort Ziekenhuis, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Woerden.

G.A.Hoogendoorn, gynaecoloog.

Diakonessenhuis, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Utrecht.

Dr.P.C.Scholten, gynaecoloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Utrecht.

Prof.dr.G.H.A.Visser, gynaecoloog.

Contact W.A.Schöls

Ook interessant

Reacties