Kosteneffectiviteit: euro’s per QALY is niet genoeg

Perspectief
Matthijs van den Berg
Heleen H. Hamberg-van Reenen
Casper G. Schoemaker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3817
Abstract

Samenvatting

Het aantal economische evaluaties dat jaarlijks in de wetenschappelijke literatuur gepubliceerd wordt, neemt exponentieel toe. Kosteneffectiviteit lijkt een steeds grotere rol te spelen bij beslissingen over vergoeding of invoering van behandelingen of preventieprogramma’s. Een kosteneffectiviteitsratio is de breuk tussen kosten en effecten die met een interventie gemoeid zijn. Welke kosten zijn meegenomen om tot het getal boven de streep te komen? Welke aannames over effect en bereik van de interventie zijn gedaan om tot het getal onder de streep te komen? Verschillende voorbeelden laten zien dat kleine verschillen in de aannames grote gevolgen kunnen hebben voor de kosteneffectiviteitsratio. Dit geldt bijvoorbeeld voor aannames over langetermijneffecten van een interventie en aannames over deelnamebereidheid. Soms blijken de aannames en keuzes allesbepalend voor de uitkomst van een kosteneffectiviteitsanalyse. Voorzichtigheid bij de interpretatie van uitkomsten van kosteneffectiviteitsonderzoek is daarom geboden.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Volksgezondheid Toekomstverkenningen, Bilthoven.

Dr. M. van den Berg, epidemioloog; dr. H.H. Hamberg-van Reenen, gezondheidswetenschapper; dr. C.G. Schoemaker, psycholoog.

Contact dr. M. van den Berg (matthijs.van.den.berg@rivm.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 28 september 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties