Kosten van het huidige infectiepreventiebeleid voor meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) beduidend lager dan bij loslaten van dat beleid; een retrospectief onderzoek over 10 jaar in het Universitair Medisch Centrum Utrecht

Onderzoek
M.R. Vriens
H.E.M. Blok
A.C. Fluit
A. Troelstra
Chr. van der Werken
J. Verhoef
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1048-52
Abstract

Samenvatting

Doel

De financiële en logistieke consequenties onderzoeken van het infectiepreventiebeleid voor meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA).

Opzet

Descriptief.

Methode

De gegevens waren afkomstig van de afdeling Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waar sinds 10 jaar (1991-2000) alle data betreffende MRSA geregistreerd worden. Data van de divisie Chirurgie, Medische Microbiologie, Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie, divisie Apotheek en de Huishoudelijke Dienst waren betrokken bij het onderzoek. De kosten van aanvullende wegwerpmaterialen, kweken, specifieke medicatie, desinfectie, personeel en afdelingssluitingen werden onderzocht en waar nodig werden schattingen gemaakt.

Resultaten

Het geïmplementeerde MRSA-beleid gaf gedurende 10 jaar een verlies van 2265 opnamedagen. 33 maal werd een afdeling gesloten, 29 medewerkers konden tijdelijk hun werk niet uitvoeren en meer dan 78.000 MRSA-kweken werden ingezet. De totale kosten waren bij benadering € 2.800.000,–. De financiële en logistieke consequenties werden vergeleken met de hypothetische situatie dat er geen zoek-en-vernietig-beleid in Nederland gevoerd zou worden. Het ziekenhuis zou dan te maken krijgen met een verhoogde incidentie van MRSA, voor vancomycine verminderd gevoelige S. aureus en vancomycineresistente enterokokken. De kosten van antibioticagebruik zouden in die hypothetische situatie van hoog-endemische MRSA minstens 2 maal zo hoog zijn als in de huidige situatie.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat het huidige MRSA-beleid in Nederland kosteneffectief is.

Auteursinformatie

Diakonessenhuis, afd. Heelkunde, Utrecht.

Hr.dr.M.R.Vriens, assistent-geneeskundige.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Afd. Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie: mw.drs.H.E.M.Blok, datamanager; mw.dr.A.Troelstra, medisch microbioloog.

Afd. Medische Microbiologie: hr.dr.A.C.Fluit, moleculair bioloog; hr.prof.dr.J.Verhoef, medisch microbioloog.

Afd. Heelkunde: hr.prof.dr.Chr.van der Werken, chirurg.

Contact mw.dr.A.Troelstra (a.troelstra@lab.azu.nl)

Ook interessant

Reacties