Kosten-batenanalyse van capecitabine en de combinatie fluorouracil-leucovorine

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1892

Capecitabine is een chemotherapeuticum dat in tumorcellen, onder invloed van het enzym thymidinefosforylase, wordt omgezet tot fluorouracil. In fase-III-onderzoeken is gebleken dat deze prodrug bij de behandeling van patiënten met een gemetastaseerd colorectaal carcinoom minder toxisch is dan de combinatie fluorouracil-leucovorine en tenminste even zo werkzaam. In een retrospectieve analyse…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties