Koorts op de intensive care: denk ook altijd aan geneesmiddelen

Klinische praktijk
R.R. Postema
G.L. Ong
H.A. Bruining
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2177-9
Abstract

Dames en Heren,

Onlangs zagen wij 2 patiënten op onze intensive care met koorts waarvan de oorzaak niet direct te achterhalen viel. In deze les willen wij deze ziektegeschiedenissen met u bespreken.

Patiënt A, een 35-jarige man, presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp met een plots ontstane acute pijn in epigastrio. De voorgeschiedenis vermeldde overmatig alcoholgebruik. Lichamelijk onderzoek toonde een zieke patiënt met druk- en loslaatpijn over de gehele buik. Radiologisch onderzoek liet geen afwijkingen zien, maar bij het laboratoriumonderzoek werd een leukocytose van 11,5 × 109/l gevonden. Het verdere laboratoriumonderzoek leverde geen afwijkingen op. Er werd besloten tot het verrichten van een proeflaparoscopie. Hierbij werden geen afwijkingen aangetroffen. Postoperatief zou patiënt geaspireerd hebben en daarom nam men hem voor beademing op de intensive care op. Daar werd direct begonnen met toediening van amoxicilline met clavulaanzuur.

Patiënt kreeg 24 uur later koorts tot 40,1°C. Bloed en sputum…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Heelkunde, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

R.R.Postema, assistent-geneeskundige; mw.G.L.Ong, internist-intensivist; prof.dr.H.A.Bruining, chirurg-intensivist.

Contact prof.dr.H.A.Bruining

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties