Klinische thermometrie. II. Huidige dilemma's
Open

Geschiedenis
13-05-1997
M.A. Mackenzie, J.W.M. van der Meer en G.M. van Heteren

Het belang van het meten van de lichaamstemperatuur bij de diagnostiek en behandeling van vele ziekten wordt tegenwoordig algemeen erkend. Ondanks de introductie van nieuwe meettechnieken en een aanzienlijk verbeterd inzicht in de thermoregulatie en de pathofysiologie van koorts, bestaat er nog een aantal dilemma's in de huidige klinische thermometrie. Bij meting en interpretatie van de lichaamstemperatuur dient men vooral rekening te houden met de factoren die de normale kerntemperatuur be√Įnvloeden, de plaats van de temperatuurregistratie en de betekenis van een verhoogde of verlaagde kerntemperatuur. Bij elk type thermometer blijven een goede ijking en een adequate registratietechniek de eerste vereisten voor het verkrijgen van betrouwbare en reproduceerbare resultaten.